Περιέχει: 1 καλάθι, 1 γλυκό καρυδάκι, 1 κουμανδαρία, 1 παλουζές σε βαζάκι, 1 λουκούμια