Περιέχει: 1 γλυκό 420gr, 1 κουμανδαρία 100μλ, 1 παλουζέ σε βαζάκι, 1 κυπριακά λουκούμια