Περιέχει: 1 γλυκό 420γρ, 1 κουμανδαρία 100μλ, 1 ζιβανία 100μλ, 1 λουκούμια, 1 μάντολες, 1 μπρελόκ