Περιέχει: 1 γλυκό, 1 μαρμελάδα, 1 κουμανδαρία, 1 λικέρ, 1 μέλι με ξυλάκι μελιού